Share
Go down
Thainews CM.
Admin
จำนวนข้อความ : 52
Join date : 23/11/2018
ดูข้อมูลส่วนตัวhttp://thainewscmonline.thai-forum.net

พิษณุโลก : "ต๋า หลาด ไท-ยวน สมอแข” ศุกร์ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา

on Fri Nov 23, 2018 10:33 pm
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  เวลา  17.30 น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “การเปิด ต๋า หลาด ไท-ยวน สมอแข” ศุกร์ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล ลุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก , นางทองม้วน พันธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข , นายทองปาน ทองเมือง กำนันตำบลสมอแข , ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้นำท้องที่ - ผู้นำท้องถิ่น , หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง , พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดฯ
ได้มีความตระหนักในทรัพยากรที่มีของตำบลสมอแข ด้านการดำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ ควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ สี่แยกอินโดจีน ให้สอดคล้องตามแนวนโยบาย ของทางจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกับเป็นการส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้มีศักยภาพและมีความพร้อมมากขึ้น บนพื้นฐานของเอกลักษณ์ ความเป็นไทย ตามกระแสความต้องการ ทางการท่องเที่ยวในปัจจุบันสอดรับ กับเจตนารมณ์ขององค์การการท่องเที่ยวโลก คือ เพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวคุณภาพ แต่คงรักษาฐานนักท่องเที่ยวเดิม ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยให้พื้นที่สาธารณหนองปรือเป็นศูนย์กลาง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แหล่งถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการแสดง นาฎศิลป์ อีกทั้งเป็นแหล่งรองรับนักท่องเที่ยวในชื่อ “ต๋า หลาด ไท-ยวน สมอแข” ผ่านกิจกรรม ศุกร์ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
///////////////////////////////
ปรีชา นุตจรัส รายงาน


[url=https://servimg.com/view/20000844/19
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ