Share
Go down
Thainews CM.
Admin
จำนวนข้อความ : 52
Join date : 23/11/2018
ดูข้อมูลส่วนตัวhttp://thainewscmonline.thai-forum.net

แพร่ : กิจกรรมเดินรณรงค์และกิจกรรมผ้าป่าขยะเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

on Wed Dec 05, 2018 6:28 pm
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา09.00 น. นายพงศ์รัตน์. ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์และกิจกรรมผ้าป่าขยะเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยโดยเทศบาลเมืองแพร่ได้ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ , กศน.อำเภอเมืองแพร่ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์และกิจกรรมผ้าป่าขยะเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ณ บริเวณกาดสามวัย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความตระหนักในเรื่องจัดการขยะ โดยมีนักเรียนในจังหวัดแพร่ร่วมประมาณ1000 คน
ตามที่เทศบาลเมืองแพร่ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจังหวัดแพร่ ในเรื่องการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ การลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก การลดใช้โฟมบรรจุอาหารและการจัดการขยะเปียกอย่างเหมาะสม เทศบาลเมืองแพร่ได้ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทย    จังหวัดแพร่ , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ , กศน.อำเภอเมืองแพร่ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์และกิจกรรมผ้าป่าขยะเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความตระหนักในการคัดแยกขยะ การลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ลดใช้โฟมบรรจุอาหารและการจัดการขยะอินทรีย์ ในครัวเรือนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
//////////////////////////
กัญญสร ถิ่นทิพย์  แพร่
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ