Share
Go down
Thainews CM.
Admin
จำนวนข้อความ : 52
Join date : 23/11/2018
ดูข้อมูลส่วนตัวhttp://thainewscmonline.thai-forum.net

เชียงใหม่ : โครงการสัมมนา“การส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับสื่อมวลชน”

on Mon Dec 03, 2018 1:39 pm
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับสื่อมวลชน” ขึ้น ‪ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ‬
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติงานของสื่อมวลชน และส่งเสริมให้สื่อมวลชนส่งต่อความรู้และความเข้าใจดังกล่าวไปยังสังคม เพื่อให้วัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนสามารถหยั่งรากลึกในสังคมไทยได้อย่างมั่นคงต่อไป

ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ