Share
Go down
Thainews CM.
Admin
จำนวนข้อความ : 52
Join date : 23/11/2018
ดูข้อมูลส่วนตัวhttp://thainewscmonline.thai-forum.net

เชียงใหม่ : ผนึกกำลังขับเคลื่อนภาคธุรกิจ “SMEs Spin-Out to Tech Startup”

on Fri Nov 30, 2018 6:30 pm
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จับมืออุทยานวิทยาศาสตร์ มช. ผนึกกำลังขับเคลื่อนภาคธุรกิจ พร้อมเปิดตัวโครงการ เร่งการเติบโตของผู้ประกอบการ “SMEs Spin-Out to Tech Startup” และลงนามความร่วมมืออุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 6 มหาวิทยาลัย หนุนภาคเหนือสู่เมืองแห่งนวัตกรรม
 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดตัวโครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการจากกระบวนการ Spin-Out และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพสูง “SMEs Spin-Out to Tech Startup” โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินหน้ายกระดับพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และผู้ประกอบการให้มีความสามารถทางการแข่งขันในภาคธุรกิจที่สูงขึ้น โดยผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ พร้อมสร้างโอกาสให้แก่ SMEs ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในโครงการฯ จะได้รับคำแนะนำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการบ่มเพาะธุรกิจและการลงทุนทั้งในระดับประเทศและสากลในการเป็นพี่เลี้ยง (Brotherhood) ให้คำปรึกษาแบบส่วนตัวเพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมไปถึงการสร้างกลุ่มเครือข่ายเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการต่อยอดในภาคธุรกิจอย่างสูงสุด โดยปลายทางของโครงการ ผู้ประกอบการจะมีโอกาสได้นำเสนอแผนธุรกิจผ่านกิจกรรม Pitching Challenge ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 500,000 บาท เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ และโอกาสในการพบนักลงทุน (Venture Capita) ตัวจริงที่พร้อมให้การสนับสนุนการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการ โดยคาดว่าผู้ประกอบการในโครงการจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับภาคเหนือและประเทศไทยได้ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปี

โอกาสนี้ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการสนับสนุนผู้ประกอบการ (SMEs) ภาคอุตสาหกรรม และ Startup แสดงพลังผสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับภาคการศึกษา ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) และอุทยานวิทยาศาสตร์ 6 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร, อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมกับกลไกการสนับสนุนจากภาครัฐ พร้อมร่วมพิธีเปิดพื้นที่ Innospace คอมมูนิตี้แห่งใหม่ที่ให้บริการพื้นที่สร้างสรรค์ไอเดียทางธุรกิจสำหรับ SMEs และ Startup ที่เพิ่งเริ่มต้นกิจการ สนับสนุน สร้างโอกาส และการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบภายใต้ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมุ่งสู่อุตสาหกรรมไทย 4.0 ต่อไป
//////////////////////////////////////
อภิชาติ เฮงพลอย  /  ส.ปชส.เชียงใหม่

ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ