Share
Go down
Thainews CM.
Admin
จำนวนข้อความ : 52
Join date : 23/11/2018
ดูข้อมูลส่วนตัวhttp://thainewscmonline.thai-forum.net

พิษณุโลก : เปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลท่าโพธิ์-ท่าทอง ครั้งที่ 17

on Wed Nov 28, 2018 7:53 pm
28 พฤศจิกายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลท่าโพธิ์-ท่าทอง ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าทองและโรงเรียนในพื้นที่เขตตำบลท่าโพธิ์และตำบลท่าทอง รวมทั้งสิ้น 9 โรงเรียน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมี นายธวัช สิงหเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน
     ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กวัยเรียนร่วมกันระหว่างตำบลท่าโพธิ์-ท่าทอง โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการลดปัญหาสังคม สร้างวินัยให้เด็กและเยาวชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา รวมทั้งเกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างท้องถิ่นและโรงเรียน โดยในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนทั้ง 9 โรงเรียนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดยางเอน, โรงเรียนชุมชน 1 วัดสกัดน้ำมัน, โรงเรียนวัดคุ้งวารี, โรงเรียนบ้านคลองกนองเหล็ก, โรงเรียนท่าทองพิทยาคม, โรงเรียนวัดศรีรัตนราม, โรงเรียนวัดจุฬามณี, โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และโรงเรียนบ้านหนองหัวยาง.
///////////////////////////////////
ปรีชา นุตจรัส ราย งาน

ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ