Share
Go down
Thainews CM.
Admin
จำนวนข้อความ : 52
Join date : 23/11/2018
ดูข้อมูลส่วนตัวhttp://thainewscmonline.thai-forum.net

อุตรดิตถ์ : เปิด​การอบรม​ แกนนำหมู่บ้านพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2562

on Tue Nov 27, 2018 9:39 pm
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุตรดิตถ์
   เวลา 13.30 น. ของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องคัทลียาชั้น 4 โรงแรมฟรายเดย์ตำบลท่าอิฐ​ อำเภอเมือง​ จังหวัดอุตรดิตถ์​ นายมานิต​ อนรรฆมาศ​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำมาพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีพศ. 2562
   โดยมีนางสาวนิตยาวรรณ​ เลื่อนลอย​ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์​ นายจักรพงษ์เทียมเพ็งหัวหน้ากลุ่มงานฯนางปัทมาวดีสุปัญญาหัวหน้ากลุ่มงานฯ​ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับอำเภอทั้ง 9 อำเภอและแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 81 หมู่บ้านหมู่บ้านละ 2 คนรวมทั้งสิ้น 171 คนเข้ารับการอบรมในการอบรมในครั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดการดำเนินกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 โครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีพ.ศ๒๕๕๖๒กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 81 หมู่บ้านหมู่บ้านละ 2 คนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ อำเภอละ 1 คนดำเนินการระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561 รวมระยะเวลา 2 วัน และศึกษาดูงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการอบรมในครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้การจัดเสวนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การแบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติและการศึกษาดูงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมีความเข้าใจในหลักการแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้รวมทั้งวิทยากรในวันนี้ได้รับการสนุนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
////////////////////////////////////////////////
ณัฐวัฒน์​   ราช​ประสิทธิ์​ หน.ศูนย์​ข่าว​ไทย​นิวส์​อุตรดิตถ์​
พูล​ชัย​  ราช​ประสิทธิ์​ ข่าวขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ