Share
Go down
Thainews CM.
Admin
จำนวนข้อความ : 52
Join date : 23/11/2018
ดูข้อมูลส่วนตัวhttp://thainewscmonline.thai-forum.net

พิษณุโลก : สหกรณ์ตรึงราคาข้าวเปลือก เปิดตลาดนัดรับซื้อช่วยเกษตรกร

on Tue Nov 27, 2018 9:29 pm
วันนี้ (27 พ.ย.61)  นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  มอบหมายให้ นายอัครโชค  สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ  เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2561/62 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2 เพื่อให้เกิดกลไกการแข่งขันการรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือก ให้เกษตรกรมีอำนาจในการต่อรองมากขึ้น มีแหล่งกลางในการซื้อขายข้าวเปลือกที่ให้ความเป็นธรรม โดยมีนายพงศธร ศรีชัย  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  นางสาวยุพาภรณ์ ส้มลิ้ม ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก  นายจำลัด  เพียพล ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ  ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก
       นายอัครโชค  สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ  เปิดเผยว่า  จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการเปิดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2561/62 ครั้งที่ 2  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องกันทุกปี  เพื่อขับเคลื่อนงานตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวตามนโยบายของรัฐบาล โดยการบูรณาการร่วมกันของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด  เพื่อเพิ่มช่องทางให้เกษตรกรได้มีอำนาจการต่อรองมากขึ้น แก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำในพื้นที่  โดยใช้กลไกสหกรณ์เป็นตลาดรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกจากเกษตรกรโดยตรงตามเกณฑ์คุณภาพข้าวที่กำหนด   เพื่อให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตข้าวเปลือกในราคาที่เป็นธรรมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
นายพงศธร ศรีชัย  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก     กล่าวว่า  สำหรับสถานการณ์การค้าข้าวในพื้นที่ ช่วงนี้มีปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกออกสู่ตลาดพร้อมกันในปริมาณมาก  จึงส่งผลให้เกณฑ์ราคารับซื้อข้าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  มีแนวโน้มลดต่ำลง  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร ดังนั้น สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด จึงได้ร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จัดงานเปิดตลาดนัดรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรโดยตรง และให้ราคาสูงกว่าท้องตลาด โดยยึดเกณฑ์ราคารับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ ในราคาตันละ 13,900 บาท และข้าวเปลือกเจ้า รับซื้อในราคาตันละ 7,300 บาท ความชื้น 15%    
       นายจำลัด  เพียพล ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด  กล่าวว่า  การจัดงานดังกล่าว  ถือเป็นการสร้างโอกาสและสร้างทางเลือกให้แก่เกษตรกร ช่วยลดช่องทางการผูกขาดการค้าข้าว  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับความเป็นธรรมด้านราคา ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยสหกรณ์ฯ พร้อมที่จะเป็นกลไกการขับเคลื่อนและสนับสนุนงานนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล  เพื่อผลักดันให้เกษตรกรมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป
/////////////////////////////
ปรีชา นุตจรัส ราย งาน

ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ